feelgoodcreators_levensenergie

De levensenergie Qi

Soms geschreven als Qi (Pin yin schrijfwijze = de officiële Chinese schrijfwijze), soms geschreven als Chi (de oudere Wade-Gilles schrijfwijze). Uitgesproken als “tjie”.

Hoewel Qi als begrip erg ingeburgerd is in het Chinese denken, bestaat er toch wat verwarring rond.

Wanneer we het opzoeken in een modern Chinees woordenboek dan komen we het karakter of Hanzi (Kanji in het Japans) tegen: 气, vertaalt als ‘adem’ Het wordt dikwijls als levensenergie bestempelt. Logisch want ademen is noodzakelijk ons overleven.

Dit is echter een vereenvoudigde schrijfwijze die ten tijde van Mao werd doorgevoerd.

De Hanzi in de traditionele schrijfwijze was: 氣

Deze Hanzi is een samenstelling van twee andere Hanzi, namelijk 气 en 米.

米 staat voor rijst en stelt materie voor. 气 staat voor stoom en stelt het immateriële voor (vandaar het gebruik als ‘adem’). Samen vormen zij de onverbrekelijke relatie tussen het materiële en het immateriële (energie) of de gelijkheid tussen energie en materie zoals Einstein beschreef in zijn beroemde formule E = mc².

In het referentie werk bij uitstek over acupunctuur “The web that has no Weaver” definieert Ted Kaptchuk Qi als volgt: “het moment waarop energie overgaat in materie en omgekeerd… “

Volgens de Chinese filosofie is Qi overal en in alles aanwezig.
Qi is de basis van alles en dus ook van materie. Hetgeen ook aangetoond wordt in de kwantum fysica.

Hierdoor kunnen we besluiten dat Qi, volgens de traditionele Chinese schrijfwijze, energie in het algemeen wil zeggen of levensenergie in het bijzonder. Uiteraard valt ademhaling daaronder.

Qi als energie bestaat dankzij de wisselwerking tussen de twee polen Yin en yang, een beetje zoals de + en de - bij elektriciteit.
Het zijn twee uitersten die elkaar kunnen vernietigen, maar elkaar ook aanvullen.

Yin betekent letterlijk “schaduwzijde van de berg” en staat voor het zwarte in het yin/yang symbool. Dit refereert naar de voornaamste eigenschap: het absorberen. Yin is een inwaartse, verzamelende kracht.
Zo is inademen yin, net als luisteren yin is.
Ontvangen is ook yin.

Yang betekent “zonnezijde van de berg en staat voor het witte of het uitstralende.
De uitwaartse kracht zoals uitademen en praten.
Geven is yang.

Een gesprek waarbij men om beurten luistert en praat is een fijn en constructief gesprek (yin - yang). Anders dan wanneer we allebei tegelijk praten (yang/yang) of allebei zwijgen (yin/yin).

In de moderne fysica praat men niet langer over krachten, maar over krachtvelden die ontstaan uit verschillen. Zo ontstaat wind door het verschil tussen een hoge en een lage drukgebied en waterstroming uit het verschil tussen een hoger en een lager gelegen gebied.

Zo is Qi dan ook het krachtveld dat ontstaat tussen Yin en Yang. Zonder yin bestaat geen yang en omgekeerd.

Dit is interessant omdat het aantoont dat we niet bang moeten zijn van verschillen, maar dat de grootste kracht precies zit in die verschillen. Tenminste als ze elkaar aanvullen.

Bij de mensen onderscheiden we 3 soorten Qi:

  • Het oer Qi: dat is de Qi of energie die we meekrijgen van onze ouders op het moment van de conceptie. Daarvan hebben we een bepaalde hoeveelheid en als die op is, sterven we. Dit komt overeen met de theorie van de telomeren, de uiteinden van onze DNA streng die bepalend is voor de lengte van ons leven.
  • Het lucht Qi: dat is de energie die we opdoen uit de lucht door te ademen, de levensnoodzakelijke zuurstof.
  • Het graan Qi: dat is de energie die op verkrijgen uit voedsel

Terwijl we van het oer Qi slechts een beperkte hoeveelheid hebben die we niet kunnen aanvullen, worden de lucht en graan Qi voortdurend aangevuld, maar ook verbruikt.

Via een goede ademhaling en door het juiste voedsel te eten, kunnen we ervoor zorgen dat we steeds voldoende energie of Qi hebben.

Getagd , , , , , , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *